Keuring elektrische installatie: verkoop

Algemeen

De verkoper van een woning of appartement is verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris.

Ook wanneer het beschikbaar keuringsattest ouder is dan 25 jaar of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd. Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.

Belangrijk: de verkoop kan wel doorgaan indien de uitslag negatief is!

Voorwaarden

Enkel erkende controleorganismen mogen deze controles voor elektrische installaties uitvoeren. Elektriciens kunnen de nodige aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren.

De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

  • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
  • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
  • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

In geval van een negatieve uitslag moet de koper binnen de 18 maanden na de datum van aankoop de installatie in orde brengen en opnieuw laten keuren. Dit moet gebeuren door dezelfde keurder die ook het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Bent u nog niet klaar met de werken, dan kan u uitstel aanvragen bij de FOD Economie.

Bekijk de folder In welke gevallen moet een elektrische installatie gecontroleerd worden door een erkend organisme?    

Bij verhuur van een woning is de keuring van de elektrische installatie niet verplicht.

U voorbereiden op een plaatsbezoek

U kunt zich als eigenaar voorbereiden op een plaatsbezoek van onze deskundige door volgende documenten klaar te leggen, indien u deze in uw bezit hebt.

  • het √©√©ndraadschema van de elektrische installatie
  • het situatieplan van de elektrische installatie
  • voorgaande controleverslagen
  • de EAN-code van de elektrische teller die u terugvindt op de factuur van uw leverancier

Uw keuring

Zodra uw elektrische keuring beschikbaar is, krijgt u dit samen met de factuur per post toegestuurd. U kan uw elektrische keuring ook digitaal terugvinden via onze website.


Vraag uw keuring elektrische installatie nu online aan!