Plaatsbeschrijving bij intrede huur

Algemeen

Bij de aanvang van de huur is het sinds 18/05/2007 verplicht om een tegensprekelijke, omstandige plaatsbeschrijving op te maken. Het doel hiervan is de toestand van de woning op het einde van de huur te kunnen vergelijken met die aan het begin.

Als sanctie wordt er voorzien in de wet dat indien er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, er verondersteld wordt dat de huurder het goed ontvangen heeft op dezelfde manier waarop het zich bevindt op het einde van het huurcontract.

Opstellen van uw plaatsbeschrijving

Een intredende plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden binnen de 14 dagen na aanvang van een huurcontract van minder dan één jaar en binnen de 30 dagen bij een huurcontract van één jaar of langer. Bij voorkeur wordt de plaatsbeschrijving opgesteld als de woning nog niet bewoond is.

Het is van groot belang dat het verslag op tegenspraak wordt opgesteld. Zowel de verhuurder als de huurder moeten bij de opmaak van het verslag betrokken zijn en moeten het ondertekenen voor akkoord.

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:
  • in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld is
  • door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend is
  • voldoende details vermeldt; een clausule zoals "het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit" kan dus niet

Op het einde van het huurcontract wordt er een uittredende plaatsbeschrijving opgesteld door de deskundige van Keurfirma. Eventuele huurschade wordt door de deskundige geraamd en in mindering gebracht bij het terugstorten van de huurwaarborg.

Kosten

De huurder en de verhuurder betalen elk de helft van de kosten voor het opmaken van het verslag.

Uw plaatsbeschrijving

Zodra de plaatsbeschrijving beschikbaar is, wordt deze samen met de factuur per post naar beide partijen opgestuurd. U kan uw plaatsbeschrijving ook digitaal terugvinden via onze website.

Bronnen & extra informatie

  1. www.belgium.be - Plaatsbeschrijving    
Vraag uw plaatsbeschrijving bij intrede huur nu online aan!