Plaatsing rookmelder

Algemeen

Een rookmelder is een essentieel onderdeel van een veilig huis. Veel woningbranden startend met een smeulend vuur, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken wel veel giftige rook en zorgen daardoor ook voor de meeste slachtoffers. Zorg daarom dat u in uw eigen woning optische rookmelders installeert. Rookmelders zijn apparaten die rook (en dus brand) ontdekken en dan een alarm uitsturen om de bewoners tijdig te verwittigen.

Verplichtingen

Er zijn twee types verplichtingen; enerzijds de specificaties waaraan een rookmelder moet voldoen en anderzijds in welke gevallen er rookmelders geplaatst moeten worden.

Specificaties

De rookmelder:

 • moet CE gemarkeerd zijn;
 • moet voldoen aan de norm NBN EN 14604, wat onder meer inhoudt:
  • "Batterij leeg" indicatie van minstens 30 dagen
  • Akoestisch signaal van 85dB op 3 meter afstand
  • Aanwezigheid van een testknop
  • Aanwezigheid van een status-led
 • moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
 • moet van het optische type zijn (en mag dus niet van het ionische type zijn).

Zowel een type met vervangbare batterij als een type voorzien van een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar wordt aangeraden.

In welke gevallen?

Het is verplicht om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle:

 • nieuwbouwwoningen
 • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.
 • woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend.
 • huurwoningen in bepaalde gevallen

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken moet worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders zullen geplaatst worden. Eén rookmelder kan dus volstaan.

Nieuwe huurcontracten

Als u na 31 december 2012 een nieuw huurcontract afsluit voor een huurwoning, moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

Oude huurcontracten

Voor oudere huurcontracten (dit zijn alle huurcontracten voor woningen afgesloten vóór 1 januari 2013) is een gefaseerde invoering van de verplichtingen voorzien.

Voor sociale huurwoningen komt de gefaseerde invoering voor bestaande huurcontracten hierop neer:

Ouderdom sociale huurwoning Verplicht vanaf
Gebouwd voor 1950 1/01/2014
Gebouwd tussen 1950 en 1969 1/01/2015
Gebouwd tussen 1970 en 1979 1/01/2016
Gebouwd vanaf 1980 1/01/2017

Voor private huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd komt de gefaseerde invoering voor bestaande huurcontracten hierop neer:

Ouderdom private huurwoning Verplicht vanaf
Gebouwd voor 1945 1/01/2016
Gebouwd vanaf 1945 1/01/2019

NIEUW: Studentenkamers

Vanaf 1 oktober 2014 moet elke studentenkamer verplicht uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract. In studentenkamers moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder.

Vraag de plaatsing van een rookmelder nu online aan!