Keuring privéwaterafvoer

Algemeen

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert.

Om de kwaliteit van uw private waterafvoer te garanderen is voortaan een keuring ervan noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit dat Keurfirma nagaat of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

U kan voor meer info de folder "Keuring van uw privéwaterafvoer"     downloaden.

Voorwaarden

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

Verloop

De keurder van Keurfirma komt op het afgesproken tijdstip en controleert of de nodige documenten (uitvoeringsplan en ingevulde onderdelenlijst) aanwezig zijn. Alle toezichtsdeksels moeten door u geopend kunnen worden op het moment van keuring.

De keurder controleert volgende zaken:
 • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 • correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
 • aanwezigheid van de hemelwaterput, indien verplicht.
Opgelet: de hydraulische afvoercapaciteit en de materialen van het private waterafvoersysteem worden niet gecontroleerd of getest.

BELANGRIJK: Schade als gevolg van de uitvoering van de keuring die optreedt als gevolg van een fout in de private waterafvoer is ten laste van de eigenaar.

Nu zijn er twee mogelijkheden:
 • uw private waterafvoer is conform. De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van uw private waterafvoer bevestigt.
 • uw riolering is niet conform. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld een verbinding is tussen het hemel- en afvalwatercircuit, of omdat er geen hemelwaterput aanwezig is terwijl dit is opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. In dat geval stelt de keurder het keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken vraagt u een herkeuring aan.

Uw keuring

Zodra uw keuringsattest beschikbaar is, krijgt u dit samen met de factuur per post toegestuurd. U kan uw keuringsattest ook digitaal terugvinden via onze website.

Bronnen & extra informatie

 1. Aquaflanders - KEURING PRIVÉWATERAFVOER    
Vraag uw keuring privéwaterafvoer nu online aan!