Plaatsbeschrijving bij uittrede huur

Algemeen

Een uittredende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij het einde van het huurcontract. Bij voorkeur wordt de plaatsbeschrijving opgesteld als de woning niet bewoond is, dus nadat de uittredende huurder het pand al verlaten heeft en voordat de nieuwe huurder zich in het pand heeft gevestigd.

Het is van groot belang dat het verslag op tegenspraak wordt opgesteld. Zowel de verhuurder als de huurder moeten bij de opmaak van het verslag betrokken zijn en moeten het ondertekenen voor akkoord.

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:
  • in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld is
  • door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend is
  • voldoende details vermeldt; een clausule zoals "het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit" kan dus niet

Huurschade bij uittrede

De deskundige van Keurfirma zal op basis van de intredende plaatsbeschrijving onpartijdig en met de meeste nauwkeurigheid eventuele huurschade opmeten en de kosten voor herstelling ervan ramen.

Deze huurschade wordt dan in mindering gebracht bij het terugstorten van de huurwaarborg. Het is aan de deskundige om consequent het onderscheid te maken tussen normale slijtage en effectieve schade.

Kosten

De huurder en de verhuurder betalen elk de helft van de kosten voor het opmaken van het verslag.

Uw plaatsbeschrijving

Zodra de plaatsbeschrijving beschikbaar is, wordt deze samen met de factuur per post naar beide partijen opgestuurd. U kan uw plaatsbeschrijving ook digitaal terugvinden via onze website.

Bronnen & extra informatie

  1. www.belgium.be - Plaatsbeschrijving    
Vraag uw plaatsbeschrijving bij uittrede huur nu online aan!