Constructieve plaatsbeschrijving

Algemeen

De constructieve plaatsbeschrijving of plaatsbeschrijving voor aanvang van werken is een verslag die de aanwezige schade beschrijft aan een woning. Dit type plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer of aannemer.

De constructieve plaatsbeschrijving kan gebruikt worden als bewijs dat eventuele opgelopen schade aan aanpalende woningen al dan niet het gevolg zijn van de werken.

Wat wordt er onderzocht?

Ter plaatse bekijkt de deskundige van Keurfirma of er schade is aan de woning. Met schade worden o.a. barsten, vochtschade, schimmelplekken... bedoeld. De omvang van deze barsten en plekken wordt in detail opgemeten.

Het is zeer belangrijk dat alles zo nauwkeurig mogelijk beschreven wordt om alle discussie achteraf te voorkomen. Naast alle kamers worden ook de buitengevels grondig nagezien. De deskundige neemt ook overal foto's van, die dan in het eindverslag worden gezet.

Kosten

De constructieve plaatsbeschrijving wordt volledig betaald door de architect, bouwheer of aannemer.

Uw plaatsbeschrijving

Zodra de plaatsbeschrijving beschikbaar is, wordt deze samen met de factuur per post naar beide partijen opgestuurd. U kan uw plaatsbeschrijving ook digitaal terugvinden via onze website.

Vraag uw constructieve plaatsbeschrijving nu online aan!