EPC-attest

Energieprestatiecertificaat (EPC)

De verkoper of verhuurder van een woning moet verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben bij het te koop of te huur stellen van een woning. Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat weergeeft hoe energiezuinig een gebouw of woning is. Op het EPC staat naast de energiescore van de woning ook advies om energie te besparen. Het doel van het certificaat is mogelijke kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid van de woning.

Voorwaarden

Het EPC moet verplicht worden opgemaakt bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren, bijvoorbeeld:
 • per huis
 • per appartement
 • per studio
 • per sociale woning
 • per serviceflat (behalve wanneer men werkt met een dagprijs, in plaats van een huurovereenkomst).
Een EPC is niet nodig voor:
 • een serviceflat of noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning
 • verkoop of verhuur van woningen waar geen verwarming aanwezig is
 • verkoop of verhuur van woonboten
 • verkoop van een deel van de eigendom (bv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan twee maanden (EPC wel nodig: bij periode van meer dan twee maanden en wanneer vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder).

Meer informatie: overzicht van alle woningen waarvoor een EPC verplicht is  

Verplichtingen

Het certificaat moet aanwezig zijn vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden.

Wie als verkoper niet voldoet aan deze verplichting riskeert administratieve geldboetes die minimaal €500 en maximaal €5.000 bedragen.

Geldigheid

Een EPC blijft 10 jaar geldig.
Het is niet verplicht een nieuw EPC op te maken als u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als u ondertussen energiebesparende maatregelen hebt getroffen, is het aan te raden een nieuw EPC op te maken om een betere score te bekomen.

Opstellen van uw EPC

Een energiedeskundige van Keurfirma komt ter plaatse uw woning inspecteren. Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen. Tijdens het bezoek worden alle ramen, deuren, muren, vloeren, daken, gebruikte isolatiematerialen... opgemeten en beoordeeld. Tevens zal hij de verwarmingsinstallatie bekijken en testen. Na het plaatsbezoek verwerkt onze deskundige de gegevens m.b.v. de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld.

U voorbereiden op een plaatsbezoek

De energiedeskundige mag bij de opmaak van het energieprestatiecertificaat ook gebruik maken van bewijsstukken. Dat zijn documenten waarover u als eigenaar van de woning beschikt en die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Als die documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kunnen ze de energiescore van uw wooneenheid positief beïnvloeden. Voorafgaand aan het plaatsbezoek kunt u deze documenten verzamelen en klaarleggen voor de deskundige. De lijst met aanvaarde bewijsstukken kan u via onderstaande link raadplegen.

Keurfirma - Aanstiplijst EPC  

Uw certificaat

Zodra uw EPC-attest beschikbaar is, maken wij u een digitale kopie over. Het originele certificaat bezorgen wij u per post.

Bij verkoop van de woning draagt de verkoper het originele EPC over aan de koper. De notaris neemt in de notariële akte een aantal gegevens over van het EPC.

Bij verhuur van de woning krijgt de huurder een kopie van het EPC. De verhuurder houdt het originele EPC zelf.

Vraag uw EPC-attest nu online aan!