Keuring elektrische installatie: nieuwbouw

Algemeen

Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie is een keuring van de elektrische installatie verplicht. Deze keuring is een gelijkvormigheidscontrole van de installatie volgens de voorschriften van het AREI vóór de aansluiting van een nieuwe installatie op het net (art. 270).

Voorwaarden

Enkel erkende controleorganismen mogen deze controles voor elektrische installaties uitvoeren. Elektriciens kunnen de nodige aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren.

De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

In geval van een negatieve uitslag moet u in principe onmiddellijk uw installatie in orde brengen en opnieuw laten keuren. Dit moet gebeuren door dezelfde keurder die ook het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Bent u nog niet klaar met de werken, dan kan u uitstel aanvragen bij de FOD Economie.

Bekijk de folder In welke gevallen moet een elektrische installatie gecontroleerd worden door een erkend organisme?    

U voorbereiden op een plaatsbezoek

U kunt zich als eigenaar voorbereiden op een plaatsbezoek van onze deskundige door volgende documenten klaar te leggen, indien u deze in uw bezit hebt.

  • het √©√©ndraadschema van de elektrische installatie
  • het situatieplan van de elektrische installatie

Uw keuring

Zodra uw elektrische keuring beschikbaar is, krijgt u dit samen met de factuur per post toegestuurd. U kan uw elektrische keuring ook digitaal terugvinden via onze website.


Vraag uw keuring elektrische installatie nu online aan!