Blowerdoor

Algemeen

Bij het uitvoeren van een blowerdoortest stelt een deskundige van Keurfirma de luchtdichtheid van een gebouw vast. Hoe beter de luchtdichtheid van uw woning, hoe minder warmteverliezen er zijn door ongecontroleerde ventilatie.

Het nut van een luchtdichtheidsmeting

Bij het construeren van een nieuwbouwwoning kunt u een test laten uitvoeren om lekken op te sporen en te dichten, op het moment dat de luchtdichting is afgewerkt. Eenmaal de woning volledig is afgewerkt is het moeilijker om lekken te dichten.

Het is het wenselijk twee blowerdoortests uit te voeren. Een eerste test wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds in grote mate verzorgd is, maar de afwerking nog niet gebeurd (B-meting). Een tweede test (A-meting) wanneer de finale afwerking gebeurd is en de woning wordt opgeleverd, om de uiteindelijke luchtdichtheid voor het EPB-verslag op te meten.

Het meetrapport dat u daarvan ontvangt is een officieel document dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en waarvan de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat resulteert in een beter E-peil van de woning. Ook bij bestaande gebouwen kan een luchtdichtheidstest worden uitgevoerd. Het opsporen en dichten van lekken zal ook hier leiden tot een betere energieprestatie en betere geluidsisolatie van de woning.

Uw blowerdoortest

De deskundige van Keurfirma komt ter plaatse de test uitvoeren. Na het uitvoeren van de test wordt een verslag opgesteld. Zodra uw verslag beschikbaar is, krijgt u dit samen met de factuur per post toegestuurd. U kan uw verslag ook digitaal terugvinden via onze website.

Bronnen & extra informatie

  1. Luchtdichtheid: meten is weten    
Vraag uw blowerdoortest nu online aan!